ROOM NAME:

Monday
09:30 -10:30
AntonisMpeinas
15:30 -16:30
Rodanthi
17:15 -18:30
Marina
18:30 -19:30
Sotiris
19:30 -20:30
Reception
19:30 -20:30
David
19:30 -20:30
Sotiris
20:30 -21:30
Eirini
21:30 -22:30
Reception
21:30 -22:30
AntonisMpeinas
21:30 -22:30
Eirini
Tuesday
08:30 -09:30
Katerina
08:30 -09:30
Reception
09:30 -10:30
Katerina
15:30 -16:30
Eirini
17:30 -18:30
Sotiris
18:30 -19:30
Reception
18:30 -19:30
Marina
18:30 -19:30
Sotiris
19:30 -20:30
Kostoula
20:30 -21:30
Reception
20:30 -21:30
AntonisMpeinas
20:30 -21:30
Vasilis
21:30 -22:30
David
Wednesday
09:30 -10:30
Katerina
15:30 -16:30
Rodanthi
17:30 -18:30
Kostoula
18:30 -19:30
Sotiris
19:30 -20:30
Reception
19:30 -20:30
David
19:30 -20:30
Sotiris
20:30 -21:30
Marina
21:30 -22:30
AntonisMpeinas
21:30 -22:30
Eirini
21:30 -22:30
Reception
Thursday
08:30 -09:30
Katerina
08:30 -09:30
Reception
09:30 -10:30
Katerina
15:30 -16:30
Eirini
17:30 -18:30
Sotiris
18:30 -19:30
Sotiris
18:30 -19:30
Marina
18:30 -19:30
Reception
19:30 -20:30
Eirini
20:30 -21:30
Reception
20:30 -21:30
Vasilis
20:30 -21:30
AntonisMpeinas
21:30 -22:30
David
Friday
09:30 -10:30
Trainer
15:30 -16:30
AntonisMpeinas
17:15 -18:30
Marina
18:30 -19:30
AntonisMpeinas
19:30 -20:30
Reception
19:30 -20:30
David
19:30 -20:30
Vasilis
20:30 -21:30
Eirini
Saturday
10:00 -11:00
Marina
11:00 -12:00
AntonisMpeinas
18:30 -19:30
Vasilis
Sunday